Prihláška na bonitáciu v Mošoviach 5.6.2021

//Prihláška na bonitáciu v Mošoviach 5.6.2021

Prihláška na bonitáciu v Mošoviach 5.6.2021

Prihlásiť psa alebo sučku na bonitáciu môžete dvoma spôsobmi: elektronickou alebo vytlačenou prihláškou. Tu máte k dispozícii obe možnosti. Záleží len na vás, ktorú možnosť si vyberiete, nemusíte vypĺňať aj elektronickú aj papierovú prihlášku.

>>> ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA <<<

V prípade záujmu môžete vyplniť papierovú prihlášku, ktorú si stiahnete a zašlete vyplnenú poštou na adresu:

Ondrej Šulka
Kysucký Lieskovec 35
023 34  Kysucký Lieskovec

>>> PRIHLÁŠKA NA BONITÁCIU NA STIAHNUTIE <<<

Dôležité informácie!
Vyhláškou úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Výbor klubu ruší klubovú výstavu plánovanú na 1.mája 2021.
V súvislosti s čiastočným uvoľnením opatrení Vlády SR .
Výbor klubu zriadi jednotlivo pre svojich členov individuálnu bonitáciu a to  termíne 5. júna 2021 za prísnych ochranných podmienok, opierajúc sa o protipandemické, hygienické a ostatné opatrenia, ktoré sú nariadené UVZ, Úradom hlavného hygienika a vyhlásením vlády SR. súvisiace s COVID 19. Tieto prísne ochranné podmienky vyžadujú zodpovedný prístup nás všetkých a našim správaním by sme nemali ohrozovať seba, našich blízkych ale ani ostatných spoluobčanov.
Čas určený na bonitáciu vášho jedinca bude uvedený v návratke.
Podmienky k prihláške individuálnej bonitácie:
Dosiahnutie predpísanej vekovej hranice – 15. mesiacov (shiba 12 mesiacov)
RTG DBK – vyhodnotenie s výsledkom stupnice FCI: A,B Spoločnosťou posudzovateľov DBK a DLK (SPDD) – odborná sekcia Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ)
Bonitačný poplatok:
člen SKSJP – 60€
Bonitačný poplatok je potrebné uhradiť vopred na číslo účtu SKSJP : 2660736004/1100
Vopred ďakujeme za dodržiavanie ochranných opatrení. Chránite tým svoje a naše zdravie.
Výbor klubu praje všetkým našim členom veľa optimizmu v plnom zdraví a pohode spolu s Vašimi štvornohými priateľmi.
Predseda klubu Ondrej Šulka
2021-05-03T18:22:43+00:00 1 mája, 2021|Uncategorized|