Finančná správa 2017

//Finančná správa 2017
Finančná správa 2017 2018-11-11T19:04:57+00:00

Príjmy a výdavky klubu za rok 2017

Príjmy

výstava 7039,00

bonitácia 3000,00

členské 3124,00

štartovné   324,00

dar 500,00

príspevok na činnosť       3361,64

SPOLU 17348,64

Výdavky

mikrofón   51,60

ceny na výstavu   968,32

DNA 1665,00

web stránka     70,56

spravodaj 1637,00

kanc. potreby   295,64

ubytovanie + strava organizátori 4747,73

sprievodné akcie   850,00

rozhodcovia 1850,20

poštovné   255,08

phm   353,67

členské  292,00

vrátené platby 640,00

reklamné pred. 282,34

čítačka  85,80

kolobežka  291,35

kokardy 509,40

bank.poplatky  170,42

iné 518,44

SPOLU         15534,55 

Rozdiel               1814,09  eur

   

Stav pokladne k 1.1.2017                36,42 eur

Stav pokladne k 31.12.2017           3,43 eur

Stav bankové účtu k 1.1.2017        1180,83 eur

Stav bankové účtu k 31.12.2017    3027,91 eur