POZVÁNKA na členskú schôdzu SKSJP

//POZVÁNKA na členskú schôdzu SKSJP

POZVÁNKA na členskú schôdzu SKSJP

Členská schôdza sa uskutoční 17. 9. 2023 o 12.00 hod (po ukončení bonitácie)
v priestoroch kempu Varín

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie zmien v Stanovách SKSJP
5. Správa o činnosti SKSJP za rok 2022
6. Finančná správa SKSJP za rok 2022
7. Rôzne
8. Záver

S pozdravomZuzana Mikolková

2023-09-02T09:33:34+00:00 2 septembra, 2023|Uncategorized|