Ranking

Home » Akcie » Klubové súťaže » Ranking


Súťaž o výstavne najúspešnejšieho jedinca plemena v danom roku.

Za umiestnenia na výstavách psy získavajú body podľa druhu výstavy, umiestnenia a získaných titulov. Body za dosiahnuté tituly a umiestnenia sa nesčítavajú, ale platia body len pre najvyššie ocenenie. Bodovanie začína 1. 1. a končí 31. 12. daného roku, pričom výsledky z výstav (kópie posudkových listov) treba poslať najneskôr do 31. 1. nasledujúceho roku. Na rozdiel od Klubového šampióna pes alebo sučka môže byť víťazom Rankingu aj viac rokov po sebe. Psy a sučky súťažia oddelene. Pri rovnakom počte bodov vyhráva jedinec s nižším počtom výstav.
Ranking chovateľských staníc – počítajú sa body psov a sučiek odchovaných v danej chovateľskej stanici a majitelia sú členmi klubu.

V rámci Rankingu sa vyhodnocuje v každej kategórii aj slovenský najúspešnejší jedinec (so zápisom v Slovenskej plemennej knihe psov).
Rankingu sa môžu zúčastniť psy a sučky, ktoré sa v danom roku zúčastnili Klubovej alebo Špeciálnej výstavy SKSJP a majiteľ je riadnym členom klubu v danom roku (v prípade spolumajiteľstva musia byť členom klubu obaja majitelia a členstvo v klube nie je možné zaplatiť spätne).

Svetová/Európska

Klubová/Špeciálna

Medzinárodná

Národná

Oblastná

BODY

BOD/BIS

500

BIG

450

2.BIG

440

3.BIG

430

BOB

400

BOS

BOD/BIS

300

CACIB = WW, EW

BIS

BIG

BOD/BIS

250

JBOB

2.BIG

BIG

220

CAJC = WJW, EJW

BIS Junior pes/sučka

3.BIG

2.BIG

200

Res.CACIB

BOB

BOB

3.BIG

150

CAC

BOS

BOS

120

Res.CAC

KV, VŠV

CACIB

BOB

BIS

100

JBOB

Res.CACIB

BOS

80

CAJC = KVM, VŠVM

JBOB

NV

60

V1

CAC

CAC/CAJC

JBOB

50

V2

Res.CAC

Res.CAC

CAC/CAJC

30

V3

V1

V1

Res.CAC

BOB

25

V4

V2

V2

V1

OV

20

V

V3

V3

V2

V1

15

V4

V4

V3

V2

10

V

V

V4

V3

8

V

V4

5

V

3

Výsledky z výstav (kópie posudkových listov) do súťaže Ranking zasielajte spolu s kópiu PP (obidve strany) najneskôr do 31. 1. poštou na adresu:

Bc. Zuzana Mikolková
Moyzesova 26
015 01
Rajec
Slovensko

Pozn:
Výsledky zo záverečných súťaží veteránov a čestných tried sa započítavajú ako ocenenie BIG.
Príklad: 3.BIS veterán = 3.BIG