Ranking

Ranking 2024-01-15T16:42:20+00:00

Súťaž o výstavne najúspešnejšieho jedinca plemena v danom roku.

Za umiestnenia na výstavách psy získavajú body podľa druhu výstavy, umiestnenia a získaných titulov. Body za dosiahnuté tituly a umiestnenia sa nesčítavajú, ale platia body len pre najvyššie ocenenie. Bodovanie začína 1. 1. a končí 31. 12. daného roku, pričom výsledky z výstav (kópie posudkových listov) treba poslať najneskôr do 31. 1. nasledujúceho roku. Na rozdiel od Klubového šampióna pes alebo sučka môže byť víťazom Rankingu aj viac rokov po sebe. Psy a sučky súťažia oddelene. Pri rovnakom počte bodov vyhráva jedinec s nižším počtom výstav.
Ranking chovateľských staníc – počítajú sa body psov a sučiek odchovaných v danej chovateľskej stanici a majitelia sú členmi klubu.

V rámci Rankingu sa vyhodnocuje v každej kategórii aj slovenský najúspešnejší jedinec (so zápisom v Slovenskej plemennej knihe psov).
Rankingu sa môžu zúčastniť psy a sučky, ktoré sa v danom roku zúčastnili Klubovej alebo Špeciálnej výstavy SKSJP a majiteľ je riadnym členom klubu v danom roku (v prípade spolumajiteľstva musia byť členom klubu obaja majitelia a členstvo v klube nie je možné zaplatiť spätne).

Svetová/Európska Klubová/Špeciálna Medzinárodná Národná Oblastná BODY
BOD/BIS 500
BIG 450
2.BIG 440
3.BIG 430
BOB 400
BOS BOD/BIS 300
CACIB = WW, EW BIS BIG BOD/BIS 250
JBOB 2.BIG BIG 220
CAJC = WJW, EJW BIS Junior pes/sučka 3.BIG 2.BIG 200
Res.CACIB BOB BOB 3.BIG 150
CAC BOS BOS 120
Res.CAC KV, VŠV CACIB BOB BIS 100
JBOB Res.CACIB BOS 80
CAJC = KVM, VŠVM JBOB NV 60
V1 CAC CAC/CAJC JBOB 50
V2 Res.CAC Res.CAC CAC/CAJC 30
V3 V1 V1 Res.CAC BOB 25
V4 V2 V2 V1 OV 20
V V3 V3 V2 V1 15
V4 V4 V3 V2 10
V V V4 V3 8
V V4 5
V 3

Výsledky z výstav (kópie posudkových listov) do súťaže ranking zasielajte najneskôr do 31. 1.

Po získaní potrebného počtu bodov zasielajte výsledky z výstav (kópie posudkových listov) na adresu –

Anna Majčinová
Lesná 429/12
013 14 Kamenná Poruba

Pozn: Výsledky zo záverečných súťaží juniorov, veteránov a čestných tried sa započítavajú ako ocenenie BIG.
Príklad: 3.BIS veterán = 3.BIG