Prihláška na bonitáciu

///Prihláška na bonitáciu
Prihláška na bonitáciu 2018-10-02T06:23:13+00:00

Prihlásiť psa alebo sučku na bonitáciu môžete dvoma spôsobmi: elektronickou alebo vytlačenou prihláškou. Tu máte k dispozícii obe možnosti. Záleží len na vás, ktorú možnosť si vyberiete, nemusíte vypĺňať aj elektronickú aj papierovú prihlášku.

>>> ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA <<<

V prípade záujmu môžete vyplniť papierovú prihlášku, ktorú si stiahnete a zašlete vyplnenú poštou na adresu:

Ondrej Šulka
Kysucký Lieskovec 35
023 34  Kysucký Lieskovec

>>> PRIHLÁŠKA NA BONITÁCIU NA STIAHNUTIE <<<

Bonitačný poplatok:

  • člen SKSJP – 60€
  • nečlen SKSJP – 120€

Bonitačný poplatok je potrebné uhradiť vopred na číslo účtu SKSJP : 2660736004/1100

Podmienky pre pripustenie psa alebo suky k bonitácií:

a.) výstavné ocenenie – zo špeciálnej, klubovej alebo medzinárodnej výstavy s ohodnotením výborný alebo veľmi dobrý, bez ohľadu na triedu od veku 15 mesiacov psa i suky (shiba od 12 mesiacov). U jedincov ktoré majú vystavený pracovný certifikát sa akceptuje známka dobrý.

b.) Dosiahnutie predpísanej vekovej hranice – 15. mesiacov (shiba 12 mesiacov)

c.) RTG DBK – vyhodnotenie s výsledkom stupnice FCI: A,B Spoločnosťou posudzovateľov DBK a DLK (SPDD) – odborná sekcia Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ)

d.) V prípade odvolania k spoločnosti Orthopedic Foundation for Animals, 2300 E Nifong Boulevard Columbia, Missouri, USA 65201-3806 ( OFA ) bonitačná komisia akceptuje hodnotenie s výsledkom stupnice: Excellent , Good, Fair.

e.) U plemena Shiba posúdenie Luxácie pately certifikovaným posudzovateľom SPDD SAVLMZ