Finančná správa 2016

//Finančná správa 2016
Finančná správa 2016 2017-10-19T06:26:58+00:00

Príjmy a výdavky klubu za rok 2016

Príjmy

výstava 3778,00
bonitácia 1980,00
členské 3485,00
štartovné 1315,00
reklama 2500,00
SZPZ 12000,00
UKK 3319,05
Mesto BB 3000,00
iné 94,43

SPOLU 31471,48

Výdavky

ceny na výstavu 777,70
DNA 1295,00
web stránka 84,13
spravodaj 1377,80
kanc. potreby 159,57
ubytovanie + strava
organizátori 7172,59
sprievodné akcie 700,00
rozhodcovia 1225,00
poštovné 46,98
phm 100,02
členské SZPZ 61,00
členské ÚKK 164,00
techn. zabezpečenie 11482,12
repros 526,00
vrátené platby 460,00
štartovné čísla 360,00
oblečenie 3923,39
časomiera 400,00
banery 324,00
bankové poplatky 130,48
iné 227,99

SPOLU 30997,77

Rozdiel 473,71 eur

Stav pokladne k 1.1.2016 30,87 eur
Stav pokladne k 31.12.2016 36,62 eur
Stav bankové účtu k 1.1.2016 712,67 eur
Stav bankové účtu k 31.12.2016 1180,83 eur