Akcie

/Akcie
Akcie 2023-02-20T09:16:45+00:00

Slovenský klub severských a japonských plemien každoročne organizuje Klubovú a Špeciálnu výstavu, bonitácie, spoluorganizuje športové podujatia, informuje verejnosť pomocou kynologickej tlače a kynologických médií o výsledkoch výstav a pripravovaných akciách, článkami v kynologických časopisoch propaguje plemená zastrešené v Klube.

Klubové a špeciálne výstavy sú väčšinou organizované ako víkendové “rodinné” akcie, s možnosťou posedenia večer pred i po výstave, stretávajú sa tu v príjemnej atmosfére priaznivci severských i japonských plemien.