Akcie

/Akcie
Akcie 2013-02-12T14:02:49+00:00

Klub každoročne organizuje Klubovú a Špeciálnu výstavu, dve bonitácie, preteky psích záprahov, vydáva Klubovú ročenku, ktorú dostáva každý člen Klubu, informuje verejnosť pomocou kynologickej tlače o výsledkoch výstav a pripravovaných akciách, článkami v kynologických časopisoch propaguje plemená zastrešené v Klube. Prostredníctvom propagačných stánkov umiestnených na domácich a zahraničných výstavách ľudia dostávajú informácie o klube, plemenách, pripravovaných akciách, majú možnosť vidieť i živé psy.

Klubové a špeciálne výstavy sú väčšinou organizované ako víkendové “rodinné” akcie, s možnosťou posedenia večer pred i po výstave, stretávajú sa tu v príjemnej atmosfére priaznivci severských i japonských plemien, na druhý deň po výstave prebieha bonitácia. Klub každoročne oceňuje vecnými cenami Slovenských šampiónov krásy, Slovenských šampiónov krásy mladých, ďalej organizuje, vyhodnocuje a oceňuje súťaž o Klubových šampiónov, Klubových šampiónov mladých a víťazov Rankingu.