Finančná správa 2015

//Finančná správa 2015
Finančná správa 2015 2016-04-15T06:06:08+00:00

Príjmy a výdavky klubu za rok 2015

Príjmy

výstava 3179,00
bonitácia 2700,00
členské 1837,00
štartovné 200,00
reklama 6500,00
SZPZ 600,00
iné 24,00

SPOLU 17039,53

Výdavky

mikrofón 180,00
ceny na výstavu 408,83
DNA 1554,00
web stránka 82,44
spravodaj 960,71
kanc. potreby 115,03
ubytovanie + strava organizátori 2894,64
sprievodné akcie 450,00
rozhodcovia 1410,00
poštovné 155,08
phm 80,01
členské SZPZ 70,00
členské ÚKK 140,00
techn. zabezpečenie 5989,20
čítačka 199,00
kopírovanie 91,78
propag. pretekov 150,00
oblečenie 1110,89
iné 879,66

SPOLU 16921,27

Rozdiel 118,26 eur

Stav pokladne k 1.1.2015 100,35 eur

Stav pokladne k 31.12.2015 30,87 eur

Stav bankové účtu k 1.1.2015 524,93 eur

Stav bankové účtu k 31.12.2015 712,67 eur