Klubový šampión mladých

///Klubový šampión mladých
Klubový šampión mladých 2022-09-29T08:42:32+00:00

Klubový šampión mladých

Titul, ktorý zadáv SKCHPSP za dosiahnuté výsledky na výstavách. Titul Klubový šampión mladých získa pes/sučka, ak do veku 24 mesiacov nazbiera potrebný počet bodov v triede mladých alebo strednej a splní všetky klubom stanovené podmienky.

Každý, kto bude mať záujem titul získať, si musí sám sledovať bodové skóre a keď potrebné body bude mať, zašle fotokópiu rodokmeňa a kópie posudkov z výstav na adresu tajomníka klubu. Pokiaľ pes/sučka bude spĺňať podmienky k priznaniu titulu, každý majiteľ dostane diplom. Titul sa zapisuje do rodokmeňa, ale neoprávňuje ku vstupu do triedy šampiónov na výstavách.

Podmienky pre získanie titulu:

  • počet získaných bodov 40
  • doba získavania bodov iba v triede mladých od 9 do 18 mesiacov alebo v triede strednej od 15 do 24 mesiacov
  • povinná účasť na Klubovej alebo Špeciálnej výstave SKSJP v triede mladých so získaným ocenením V1 CAJC alebo strednej so získaným ocenením V1 CAC
  • neprerušené členstvo v klube
  • započítavajú sa body (ktoré sa sčítavajú) z národných, celoštátnych, medzinárodných, klubových a špeciálnych výstav usporiadaných pod záštitou FCI

Výsledky z výstav (kópie posudkových listov) je potrebné poslať na adresu –

Anna Kasmanová
Lesná 429/12
013 14 Kamenná Poruba

Príklady

  1. Klubová výstava: V1, CAJC, Klubový víťaz mladých, BOJ, BOS = 4+3+3+5+5=20 bodov
  2. Medzinárodná výstava: V1, CAJC, BOJ, BOB = 3+2+5+10= 20 bodov

 

Klubová výstava

Ocenenie

Ostatné výstavy

4 bodov

Výborný 1

3 body

3 body

Výborný 2-4

2 body

3 body

CAC/ CAJC

2 body

5 bodov

BOJ

5 body

CACIB

4 body

5 bodov

BOS

5 bodov

1 bod

Res. CAC

1 bod

Res. CACIB

2 body

3 bodov

Klubový víťaz/ Klubový víťaz mladých

Národný víťaz / Národný víťaz mladých

3 bodov

10 bodov

BOB, BIG, BIS

10 bodov

Európsky víťaz (mladých), Svetový víťaz (mladých)

20 bodov