Číslo účtu klubu SKSJP

//Číslo účtu klubu SKSJP
Číslo účtu klubu SKSJP 2015-09-10T13:18:17+00:00

Bankové spojenie

  • TATRA BANKA Bratislava a.s.
  • číslo účtu: 2660736004/1100
  • IBAN: SK06 1100 0000 0026 6073 6004