Klubový šampión

///Klubový šampión
Klubový šampión 2019-03-07T12:18:33+00:00

Klubový šampión

Titul, ktorý zadáv SKCHPSP za dosiahnuté výsledky na výstavách.
Titul Klubový šampión získa pes/sučka ak počas maximálne troch výstavných sezón, mimo triedy mladých, nazbiera potrebný počet bodov a splní všetky klubom stanovené podmienky.
Každý, kto bude mať záujem titul získať, si musí sám sledovať bodové skóre a keď potrebné body bude mať, zašle fotokópiu rodokmeňa a kópie posudkových listov na adresu tajomníka klubu. Pokiaľ pes/sučka bude spĺňať podmienky k priznaniu titulu, každý majiteľ dostane vystavený diplom. Titul sa zapisuje do rodokmeňa, ale neoprávňuje ku vstupu do triedy šampiónov na výstavách.

Podmienky pre získanie titulu:

  • počet získaných bodov 100
  • doba získavania maximálne tri po sebe idúce roky, minimálne však dve výstavné sezóny a to vo všetkých triedach okrem dorastu a mladých
  • povinná účasť na klubovej výstave mimo triedy dorastu a mladých so získaním ocenenie Výborný 1, CAC
  • neprerušené členstvo v klube
  • započítavajú sa body z národných, celoštátnych, medzinárodných, klubových a špeciálnych výstav usporiadaných pod záštitou FCI

Výsledky z výstav (kópie posudkových listov) je potrevné poslať na adresu –

Anna Kasmanová
Lesná 429/12
013 14 Kamenná Poruba

 

Príklady

  • Klubová výstava: V1, CAC, Klubový víťaz, BOB = 4+3+5+10=22 bodov
  • Medzinárodná výstava: V1, CAC, CACIB, BOB = 3+2+4+10= 19 bodov

Bodovacia tabuľka

Klubová výstava

Ocenenie

Ostatné výstavy

4 bodov

Výborný 1

3 body

3 body

Výborný 2-4

2 body

3 body

CAC

2 body

CACIB

4 body

5 bodov

BOS

5 bodov

1 bod

Res. CAC

1 bod

Res. CACIB

2 body

5 bodov

Klubový víťaz

Národný víťaz

5 bodov

10 bodov

BOB, BIG, BIS

10 bodov

Európsky víťaz, Svetový víťaz

20 bodov