Klubový šampión

Home » Akcie » Klubové súťaže » Klubový šampión


Titul, ktorý zadáv SKCHPSP za dosiahnuté výsledky na výstavách. Titul Klubový šampión získa pes/sučka ak počas maximálne troch výstavných sezón, mimo triedy mladých, nazbiera potrebný počet bodov a splní všetky klubom stanovené podmienky.
Každý, kto bude mať záujem titul získať, si musí sám sledovať bodové skóre a keď potrebné body bude mať, zašle fotokópiu rodokmeňa a výstavnej prílohy na adresu klubu. Pokiaľ pes/sučka bude spĺňať podmienky k priznaniu titulu, každý majiteľ obdrží pohár a diplom. Titul sa zapisuje do rodokmeňa, ale neoprávňuje ku vstupu do triedy šampiónov na výstavách.Podmienky pre získanie titulu:

  • počet získaných bodov 100
  • doba získavania maximálne tri po sebe idúce roky, minimálne však dve výstavné sezóny a to vo všetkých triedach okrem dorastu a mladých
  • povinná účasť na klubovej výstave mimo triedy dorastu a mladých so získaním ocenenie Výborný 1, CAC (ospravedlňuje sa iba choroba alebo hárajúca sa sučka – potvrdené od veterinára)
  • neprerušené členstvo v klube
  • započítavajú sa body (ktoré sa sčítavajú) z národných, celoštátnych, medzinárodných, klubových a špeciálnych výstav usporiadaných pod záštitou FCI

Výsledky treba poslať na adresu:
Bc. Zuzana Mikolková Beteinská
Moyzesova 26
015 01 Rajec Slovensko
manmat@manmat.sk

Bodovacia tabuľka

Klubová výstava Ocenenie Ostatné výstavy
5 bodov Výborný 1 4 body
3 body Výborný 2-4 2 body
3 body CAJC, CAC 3 body
CACIB 4 body
1 bod Res. CAC 1 bod
Res. CACIB 2 body
5 bodov Kl. víťaz,Kl.víťaz mladých
Národný víťaz, Národný víťaz ml. 5 bodov
10 bodov BOB, BIG, BIS 10 bodov
Európsky víťaz, Svetový víťaz 20 bodov

Príklady

  • Klubová výstava: V1, CAC, Klubový víťaz, BOB = 5+3+5+10=23 bodov
  • Medzinárodná výstava: V1, CAC, CACIB, BOB = 4+3+2+10= 19 bodov