Výbor klubu a kontaktné údaje

//Výbor klubu a kontaktné údaje
Výbor klubu a kontaktné údaje 2019-03-23T18:37:23+00:00

Nemusíte byť majiteľom severského alebo japonského plemena, aby ste sa mohli stať členom nášho klubu. Ak máte záujem o najnovšie informácie vydávané v Klubovej ročenke a o činnosť a aktivity v klube, pokojne sa môžete prihlásiť.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktuje tajomníčku SKSJP Zuzanu Mikolkovú Betinskú.

Bc. Zuzana Mikolková Betinská
malamut.eu@gmail.com
+421 903 018 036

Sídlo klubu

Slovenský klub severských a japonských plemien, Krčméryho 146, 038 21 Mošovce

Bankové spojenie

  • TATRA BANKA Bratislava a.s.
  • číslo účtu: 2660736004/1100
  • IBAN: SK06 1100 0000 0026 6073 6004

Výbor klubu

funkcia meno telefón email
predseda Ondrej Šulka +421 903 666 500 sulka.ondrej@mail.telekom.sk
tajomník Bc. Zuzana Mikolková Betinská +421 903 018 036 malamut.eu@gmail.com
martikár Bc. Zuzana Mikolková Betinská +421 903 018 036 malamut.eu@gmail.com
pokladník Zuzana Rybárová zuzana.rybarova1@gmail.com
manažér športového oddielu Ján Keruľ +421 907 905 825 sa-to@sa-to.sk

Poradcovia chovu

plemeno meno telefón email
Hlavný poradca chovu Róbert Androvič +421 904 273 200 androvic@romantickechalupy.sk
aljašský malamut Jaroslav Fabián +421 903 804 377 jaripuli@gmail.com
sibírsky husky Jaroslav Fabián +421 903 804 377 jaripuli@gmail.com
grónsky pes Jaroslav Fabián +421 903 804 377 jaripuli@gmail.com
fínsky laponský pes Jaroslav Fabián +421 903 804 377 jaripuli@gmail.com
akita inu Zdenko Končok +421 904 490 597 zvonec@atlas.sk
shiba inu Zdenko Končok +421 904 490 597 zvonec@atlas.sk
kishu inu Zdenko Končok +421 904 490 597 zvonec@atlas.sk
hokkaido inu Zdenko Končok +421 904 490 597 zvonec@atlas.sk

Kontrolná a revízna komisia

funkcia meno telefón email
predseda Martin Šipkovský +421 907 143 405 marsi@szm.sk
člen Mgr. Jana Turzová, PhD.     +421 908 120 122 jana.turza@gmail.com
člen Denisa Pečar +421 940 795 531 denisa75@gmail.com

Klubové spravodajstvo

funkcia meno email
spravodaj Kateřina Navrátilová navratilkova@gmail.com
web Mgr. Jana Turzová, PhD.       jana.turza@gmail.com