Klubový šampión práce

///Klubový šampión práce
Klubový šampión práce 2014-11-06T18:26:26+00:00

Titul, ktorý zadáva SKSJP za dosiahnuté výsledky na pretekoch psích záprahov. Titul Klubový šampión práce získa pes/sučka, ak počas maximálne troch sezón nabehá potrebný počet kilometrov a splní všetky klubom stanovené podmienky.
Každý, kto bude mať záujem titul získať, si musí sám sledovať nabehané počty km a keď potrebný počet bude mať splnený, zašle fotokópiu rodokmeňa a kópie potvrdení o účasti na pretekoch na adresu klubu. Pokiaľ pes/sučka bude spĺňať podmienky k priznaniu titulu, každý majiteľ získa diplom. Titul sa zapisuje do rodokmeňa, ale neoprávňuje ku vstupu do triedy pracovnej na medzinárodných výstavách.

Podmienky pre získanie titulu:

  • počet nabehaných km 200
  • doba získavania maximálne tri po sebe idúce roky, minimálne však dve sezóny a to vo všetkých kategóriách okrem canicrossu, bikejoringu
  • neprerušené členstvo v klube
  • započítavajú sa len km z pretekov (ktoré sa sčítavajú) organizovaných v krajinách Vyšehradskej štvorky – Slovensko, Česká Republika, Maďarsko a Poľsko pod záštitou FISTIC

Výsledky treba poslať na adresu športového referenta