Prihláška do klubu

//Prihláška do klubu
Prihláška do klubu 2018-01-09T19:52:18+00:00

Členom SKSJP sa stáva každý majiteľ či priaznivec našich plemien, ktorého prihláška je schválená výborom klubu. Nastávajúci člen si teda podá prihlášku, zaplatí členský poplatok a pokiaľ vyhovuje všetkým podmienkam, ktoré ukladajú Stanovy klubu, stáva sa jeho právoplatným členom. Súčasne sa svojím podpisom na prihláške zaviaže, že bude dodržiavať Stanovy klubu, klubom schváleny Chovateľský a Bonitačný poriadok.

Členská prihláška nie je prijatá iba zo závažných dôvodov, ku ktorým patrí medzi inými aj priekupníctvo so psami, alebo vážne priestupky v minulosti, ktoré viedli k pozastaveniu chovateľskej činnosti.

PODMIENKY PRE VSTUP DO SKSJP:

 • vyplenenie elektronickej prihlášky
 • alebo vyplnenie tlačenej prihlášky (poslať poštou na adresu Mária Lyžicová, A.F. Kollára 211, Terchová 013 06 alebo emailom na huskyslovakia@gmail.com)
 • zaplatenie členského poplatku 20 € + 1 € prvotné zápisne
  • pri opätovnom zápisnom po zániku členstva podľa stanov klubu jen potrebné uhradiť poplatok 20 € + 20 € členské
  • platby realizujte na účet SKSJP s označením ČLENSKÝ POPLATOK a vašim MENOM !!
  • bankové spojenie: TATRA BANKA Bratislava a.s.
  • číslo účtu: 2660736004/1100
 • je treba priložiť fotokópiu PP všetkých psov, ktoré vlastníte
 • priložiť fotokópiu chráneného názvu chovateľskej stanice, ak ju máte

Nemusíte byť majiteľom severského alebo japonského plemena, aby ste sa mohli stať členom nášho klubu. Ak máte záujem o najnovšie informácie vydávané v Klubovej ročenke a o činnosť a aktivity v klube, pokojne sa môžete prihlásiť.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktuje tajomníčku SKSJP.

Bc. Zuzana Mikolková Betinská
malamut.eu@gmail.com
+421 903 018 036