Prihláška na bonitáciu v Mošoviach 16.10.2021

//Prihláška na bonitáciu v Mošoviach 16.10.2021

Prihláška na bonitáciu v Mošoviach 16.10.2021

Prihlásiť psa alebo sučku na bonitáciu môžete dvoma spôsobmi: elektronickou alebo vytlačenou prihláškou. Tu máte k dispozícii obe možnosti. Záleží len na vás, ktorú možnosť si vyberiete, nemusíte vypĺňať aj elektronickú aj papierovú prihlášku.

>>> ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA <<<

V prípade záujmu môžete vyplniť papierovú prihlášku, ktorú si stiahnete a zašlete vyplnenú poštou na adresu:

Ondrej Šulka
Kysucký Lieskovec 35
023 34  Kysucký Lieskovec

>>> PRIHLÁŠKA NA BONITÁCIU NA STIAHNUTIE <<<

Dôležité informácie!
Vyhláškou úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Výbor klubu ruší klubovú výstavu plánovanú na 1.mája 2021.
V súvislosti s čiastočným uvoľnením opatrení Vlády SR .
Výbor klubu zriadi jednotlivo pre svojich členov individuálnu bonitáciu a to  termíne 5. júna 2021 za prísnych ochranných podmienok, opierajúc sa o protipandemické, hygienické a ostatné opatrenia, ktoré sú nariadené UVZ, Úradom hlavného hygienika a vyhlásením vlády SR. súvisiace s COVID 19. Tieto prísne ochranné podmienky vyžadujú zodpovedný prístup nás všetkých a našim správaním by sme nemali ohrozovať seba, našich blízkych ale ani ostatných spoluobčanov.
Čas určený na bonitáciu vášho jedinca bude uvedený v návratke.
Podmienky k prihláške individuálnej bonitácie:
Dosiahnutie predpísanej vekovej hranice – 15. mesiacov (shiba 12 mesiacov)
RTG DBK – vyhodnotenie s výsledkom stupnice FCI: A,B Spoločnosťou posudzovateľov DBK a DLK (SPDD) – odborná sekcia Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ)
Bonitačný poplatok:
člen SKSJP – 60€
Bonitačný poplatok je potrebné uhradiť vopred na číslo účtu SKSJP : 2660736004/1100
Vopred ďakujeme za dodržiavanie ochranných opatrení. Chránite tým svoje a naše zdravie.
Výbor klubu praje všetkým našim členom veľa optimizmu v plnom zdraví a pohode spolu s Vašimi štvornohými priateľmi.
Predseda klubu Ondrej Šulka

 

Rozhodcovia

Zuzana Mikolková, Martin Šipkovský – AKITA, FÍNSKY LAPONSKÝ PES, HOKKAIDO, KISHU, SHIBA, ALJAŠSKÝ MALAMUT, GRÓNSKY PES, SIBÍRSKY HUSKY
Bonitačná komisia – Ondrej Šulka, Zdeno Končok, Robert Androvič, Jaroslav Fabián

Bonitačný poplatok:

  • člen SKCHPSP – 60€
  • nečlen SKCHPSP – 120€

Bonitačný poplatok je potrebné uhradiť vopred na číslo účtu SKSJP: 2660736004/1100

Podmienky pre pripustenie psa alebo suky k bonitácií:

a.) výstavné ocenenie – zo špeciálnej, klubovej alebo medzinárodnej výstavy s ohodnotením výborný alebo veľmi dobrý, bez ohľadu na triedu od veku 15 mesiacov psa i suky (shiba od 12 mesiacov). U jedincov ktoré majú vystavený pracovný certifikát sa akceptuje známka dobrý.

b.) Dosiahnutie predpísanej vekovej hranice – 15. mesiacov (shiba 12 mesiacov)

c.) RTG DBK – vyhodnotenie s výsledkom stupnice FCI: A,B Spoločnosťou posudzovateľov DBK a DLK (SPDD) – odborná sekcia Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ)

d.) V prípade odvolania k spoločnosti Orthopedic Foundation for Animals, 2300 E Nifong Boulevard Columbia, Missouri, USA 65201-3806 ( OFA ) bonitačná komisia akceptuje hodnotenie s výsledkom stupnice: Excellent , Good, Fair.

e.) U plemena Shiba posúdenie Luxácie pately certifikovaným posudzovateľom SPDD SAVLMZ

2021-09-26T18:49:11+00:00 september 9, 2021|bonitácia|