Klub

/Klub
Klub 2017-08-22T12:36:43+00:00

Slovenský klub chovateľov psov severských plemien je spoločenská, záujmová organizácia s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Združuje chovateľov, majiteľov a priateľov psov severských a japonských plemien. Cieľom klubu je chov čistokrvných psov, pri zachovaní biologického zdravia, charakteristických vlôh a vlastností špecifických pre plemeno. Tiež zveľaďovanie, popularizovanie, výcvik, prezentácia slovenských odchovov v zahraničí, informovanie členov o chove a využití plemien u nás i v zahraničí. Klub je zodpovedný za chov zastrešovaných plemien SR a určuje podmienky ich chovu, pričom sa pridržiava štandardov a ich aktualizácií.

Klub každoročne organizuje Klubovú a Špeciálnu výstavu, dve bonitácie, preteky psích záprahov, vydáva Klubovú ročenku, ktorú dostáva každý člen Klubu, informuje verejnosť pomocou kynologickej tlače o výsledkoch výstav a pripravovaných akciách, článkami v kynologických časopisoch propaguje plemená zastrešené v Klube. Prostredníctvom propagačných stánkov umiestnených na domácich a zahraničných výstavách ľudia dostávajú informácie o klube, plemenách, pripravovaných akciách, majú možnosť vidieť i živé psy.

Klubové a špeciálne výstavy sú väčšinou organizované ako víkendové „rodinné“ akcie, s možnosťou posedenia večer pred i po výstave, stretávajú sa tu v príjemnej atmosfére priaznivci severských i japonských plemien, na druhý deň po výstave prebieha bonitácia. Klub každoročne oceňuje vecnými cenami Slovenských šampiónov krásy, Slovenských šampiónov krásy mladých, ďalej organizuje, vyhodnocuje a oceňuje súťaž o Klubových šampiónov, Klubových šampiónov mladých a víťazov Rankingu.

logo_ukk

Únia kynologických klubov