Zápisnica z členskej schôdze SKSJP 23.10.2022

//Zápisnica z členskej schôdze SKSJP 23.10.2022