Elektronická prihláška na bonitáciu

////Elektronická prihláška na bonitáciu
Elektronická prihláška na bonitáciu 2018-08-07T19:03:10+00:00

Na základe vyplnenia tohto online formulára prihlasujete svojho psa na bonitáciu

Bonitačný poplatok je potrebné uhradiť vopred na číslo účtu SKSJP: 2660736004/1100

  • člen SKCHPSP – 60€
  • nečlen SKCHPSP – 120€

K prihláške treba priložiť fotokópiu preukazu o pôvode psa (sučky) a doklad o zaplatení.

Na bonitáciu je potrebné priniesť originál Preukaz o pôvode psa (sučky)!

 

Elektronická prihláška na bonitáciu
Max file size is 67 MB.
Max file size is 67 MB.
Max file size is 64 MB.
Max file size is 67 MB.