Elektronická prihláška na bonitáciu

Home » Chov » Bonitácia » Prihláška na bonitáciu » Elektronická prihláška na bonitáciu


Na základe vyplnenia tohto online formulára prihlasujete svojho psa na bonitáciu

Bonitačný poplatok je potrebné uhradiť vopred na číslo účtu SKSJP: 2660736004/1100

  • člen SKCHPSP – 60€
  • nečlen SKCHPSP – 120€

K prihláške treba priložiť fotokópiu preukazu o pôvode psa (sučky) a doklad o zaplatení.

Na bonitáciu je potrebné priniesť originál Preukaz o pôvode psa (sučky)!

Elektronická prihláška na bonitáciu