MIMORIADNA SITUÁCIA – VÝSTAVY ZRUŠENÉ

/, bonitácia, organizačné, výstava/MIMORIADNA SITUÁCIA – VÝSTAVY ZRUŠENÉ

MIMORIADNA SITUÁCIA – VÝSTAVY ZRUŠENÉ

Milí priatelia,
to čomu sme postupne verili, že náš obmedzený život sa v týchto dňoch už konečne vráti do normálneho stavu, sa rozplynulo ako záblesk svetlušky za jasnej noci a znovu zavedené mimoriadne opatrenia výrazne obmedzili styk s ostatnými ľuďmi, čo v dôsledku ovplyvňuje aj naše klubové aktivity.
Nevieme dokedy tieto opatrenia budú trvať a nevieme ešte, aké veľké budú ekonomické dopady súčasnej situácie.
Výbor klubu za týchto okolností ruší klubovú a špeciálnu výstavu plánovanú na 10. 11. októbra 2020.
Výbor klubu zriadil jednotlivo pre svojich členov individuálnu bonitáciu a to v nezmenenom termíne za veľmi prísnych ochranných opatrení, opierajúc sa o mimoriadne nariadenia vlády súvisiace s COVID 19. Tieto prísne ochranné opatrenia vyžadujú zodpovedný prístup nás všetkých a našim správaním by sme nemali ohrozovať seba, našich blízkych ale ani ostatných spoluobčanov.
Čas určený na bonitáciu vášho jedinca bude uvedený v návratke.
Podmienky k prihláške individuálnej bonitácie:
Dosiahnutie predpísanej vekovej hranice – 15. mesiacov (shiba 12 mesiacov)
RTG DBK – vyhodnotenie s výsledkom stupnice FCI: A,B Spoločnosťou posudzovateľov DBK a DLK (SPDD) – odborná sekcia Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ)
Bonitačný poplatok:
člen SKSJP – 60€
Bonitačný poplatok je potrebné uhradiť vopred na číslo účtu SKSJP : 2660736004/1100
Vopred ďakujeme za dodržiavanie ochranných opatrení. Chránite tým svoje a naše zdravie.
Výbor klubu praje všetkým našim členom veľa zdravia a veľa optimizmu v tejto neľahkej situácii. Želáme Vám, aby ste všetky ťažkosti prekonali v plnom zdraví a pohode spolu s Vašimi štvornohými priateľmi.
Predseda klubu Ondrej Šulka
2020-09-29T16:44:43+00:00 29 septembra, 2020|akcia, bonitácia, organizačné, výstava|