Školenie pre záujemcov do funkcie rozhodcu pre exteriér psov SKJ

/, seminár/Školenie pre záujemcov do funkcie rozhodcu pre exteriér psov SKJ

Školenie pre záujemcov do funkcie rozhodcu pre exteriér psov SKJ

Školenie bude zorganizované v dvoch  termínoch s prednáškami z oblastí vstupného testu.

– 15.4.2023

Prednášky:

  1. anatómia a fyziológia – MVDr. Gabriela Ridarčíková
  2. základy genetiky – Ing. Jozef Jursa
  3. štandard a história plemena – Ing. Jaroslav Matyáš
  4. platné poriadky SKJ – Stanovy-Jozef Šuster

– 17.6.2023 

Prednášky:

  1. správanie a princípy pri posudzovaní- MVDr. Gabriela Ridarčíková
  2. platné poriadky SKJ – Chovateľský a Výstavný poriadok, Poriadok pre menovanie rozhodcov a ďalšie – Mgr. Viera Stloukalová, Jozef Šuster, Ing. Jaroslav Matyáš
  3. predpisy FCI – Jozef Šuster
  4. mechanika pohybu psa- Ing. Jozef Jursa

Miesto konania prednášok:

Agroinštitút Nitra, Akademická 952/4, 94901 Nitra.

Začiatok školenia o 10.00 hod.

Podmienky pre prijatie čakateľa nájdete v Poriadku pre menovanie rozhodcov.

Vstupný teoretický test sa bude konať 17.8.2023 v Bratislave (SKJ, Furmanská 9, BA)

Prednášok sa môžu zúčastniť aj čakatelia a rozhodcovia pre exteriér psov, ktorí tiež pošlú prihlášku.

 

Elektronická prihláška:  https://forms.gle/7TEUUNcGV9Hu7Sjt7

2023-04-04T14:44:26+00:00 4 apríla, 2023|organizačné, seminár|