Zmeny akcií SKSJP v roku 2020

/, bonitácia, výstava/Zmeny akcií SKSJP v roku 2020

Zmeny akcií SKSJP v roku 2020

Milí priatelia.

Aj keď sa náš zabehnutý život v týchto dňoch nepriamo zmenil a mimoriadne opatrenia výrazne obmedzili naše cestovanie, pohyb či styk s ostatnými ľuďmi, čo v dôsledku ovplyvňuje aj naše klubové aktivity. Rušia sa všetky kynologické akcie či už na medzinárodnej, alebo klubovej úrovni. Výbor Slovenského klubu severských a japonských plemien sa dopodrobna zaoberal aj touto zložitou situáciou. Vyzývame všetkých chovateľov, aby pri plánovaní odchovov brali do úvahy vážnosť súčasnej situácie. Nevieme dokedy tieto opatrenia súvisiace so zabránením šírenia pandémie budú trvať a nevieme ešte, aké veľké budú ekonomické dopady súčasnej situácie. Berte prosím ohľad na túto situáciu pri plánovaní Vašich chovateľských zámerov.

Výbor klubu za týchto okolností ruší klubovú výstavu plánovanú na 9.mája 2020.

Termín klubovej výstavy sa presúva na 10. októbra 2020.
Termín špeciálnej výstavy na 11. októbra 2020.

Výbor klubu usporiada pre členov SKSJP individuálnu bonitáciu dňa 9. mája 2020  za veľmi prísnych ochranných opatrení opierajúcich sa o mimoriadne nariadenia vlády súvisiace s Pandémiou COVID 19. Tieto prísne ochranné opatrenia vyžadujú zodpovedný prístup nás všetkých a našim správaním by sme nemali ohrozovať seba, našich blízkych ale ani ostatných spoluobčanov.

Miestom individuálnej bonitácie bude Autocamping Drienok budova AQUA.

Čas určený na posúdenie vášho jedinca Vám bude určený v návratke. Svoje vozidlo nechajte zaparkované na určenom parkovisku a k bonitačnej komisii pristupujte jednotlivo podľa určeného času.

Podmienky pripustenia psa a suky k individuálnej bonitácii:
Bonitácie sa môžu zúčastniť iba zdravé jedince.

Podmienky k prihláške individuálnej bonitácie:
Dosiahnutie predpísanej vekovej hranice – 15. mesiacov (shiba 12 mesiacov)
RTG DBK – vyhodnotenie s výsledkom stupnice FCI: A,B Spoločnosťou posudzovateľov DBK a DLK (SPDD) – odborná sekcia Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ)

Bonitačný poplatok:
člen SKSJP – 60€
Bonitačný poplatok je potrebné uhradiť vopred na číslo účtu SKSJP : 2660736004/1100

Bonitačná komisia v zložení: Rozhodca pre exteriér Zuzana Mikolková, Hlavný poradca chovu Róbert Andovič, Člen výboru klubu Ondrej Šulka.

Prosíme o dodržiavanie nasledovných ochranných opatrení!

a.) Pokiaľ čakáte na parkovisku, prosíme, dodržujte odstup.
b.) Pred vstupom do budovy Vám budú vydezinfikované ruky (dezinfekčný prostriedok 80% alkohol, pokiaľ máte alergiu upovedomte prosím personál a budú Vám vydané rukavice)
c.) Do budovy môžu vstúpiť majitelia bonitovaných psov a sučiek, ktorí majú na sebe ochrannú rúšku, alebo iným spôsobom chránené dýchacie cesty, šál a pod. Vždy vstupuje iba jedna osoba.
d.) Zákaz vstupu verejnosti a ľudí v karanténe, ľudí s klinickým prejavom ochorenia COVID 19 a ľudí ktorí boli s nimi v kontakte.

Vopred ďakujeme za dodržiavanie ochranných opatrení. Chránite tým svoje a naše zdravie.

Spolu to zvládneme.

Výbor klubu praje všetkým našim členom veľa zdravia a veľa optimizmu v tejto neľahkej situácii. Želáme Vám, aby ste všetky ťažkosti prekonali v plnom zdraví a pohode spolu s Vašimi štvornohými priateľmi.

 

Predseda klubu Ondrej Šulka

2020-04-14T12:58:11+00:00 14 apríla, 2020|akcia, bonitácia, výstava|