Online prihláška na posúdenie luxácie pately

Home » Online prihláška na posúdenie luxácie pately


Na základe vyplnenia tohto online formulára získate potrebné tlačivá na posúdenie luxácie pately. Tlačivá obdržíte doporučenou zásielkou od predsedu SKSJP.

Žiadosť o posúdenie luxácie pately