Výborové schôdze 2022

//Výborové schôdze 2022
Výborové schôdze 2022 2022-07-05T18:02:55+00:00

Výborová schôdza SKSJP 12.06.2022, Rajecké Teplice

Výborovú schôdzu otvoril predseda klubu Ondrej Šulka.
Prezenčná listina tvorí súčasť zápisnice.

1.Dogtrekking Gabčíkovým krajom
termín 3.9.2022
v spolupráci s Jednotou Orel Česká Republika
miesto konania – kemp Slnečné Skaly, Rajecké Teplice
– zabezpečenie pretekov – Ondrej Šulka
– ceny – Zuzana Mikolková
– ozvučenie – Zdenko Končok

2.Klubová výstava 2022
termín – 17.september 2022
miesto konania – kemping Varín
rozhodca – Katarzyna Szutkiewicz, PL
riaditeľ výstavy Zuzana Mikolková
– počas Klubovej výstavy sa budú odovzdávať ceny za Klubových šampiónov a Ranking 2021

3.Bonitácia
termín 17.9.2022, rozhodca Martin Šipkovský
miesto konania – kemping Varín

4.Špeciálna výstava 2022
termín 22.10.2022, rozhodca Ing. Jaroslav Matyáš
riaditeľ výstavy – Ondrej Šulka
miesto konania – Autokemping Drienok Mošovce

5.Členská schôdza 2022
termín 22.10.2022
miesto konania – Autokemping Drienok Mošovce

6.Jubilejná špeciálna výstava 21.5.2022 – vyúčtovanie
Zuzana Mikolková informovala o vyúčtovaní Jubilejnej špeciálnej výstavy a bonitácie, konanej 21.5.2022 –
– príjmy 3320€ + sponzoring ceny
– výdavky 2170€ (okrem DNA)
a o vyúčtovaní posedenia s pozvanými hosťami k 30.výročiu vzniku SKSJP v penzióne Frizzante 20.-21.5.2022
– výdavky 2145€

7.Žiadosti o výnimku z chovateľského poriadku
Člen klubu Michal Javorka žiada o výnimku z chovateľského poriadku a uchovniť sučku SH AISUNA SNEHOVÉ JAZYKY aj s hodnotením dobrá zo Špeciálnej výstavy.
Člen klubu Lukáš Rybár žiada o výnimku z chovateľského poriadku a uchovniť sučku SH DAFNÉ Z PODVLČÍ aj s hodnotením dobrá zo Špeciálnej výstavy.

Výbor klubu súhlasí s podmienkou, že sučky budú v budúcnosti kryté len psom s hodnotením aspoň veľmi dobrý.

8.Žiadosť o zmenu smernice o vyúčtovaní nákladov spojených s výkonom funkcie SKSJP
Martin Šipkovský požiadal výbor o zmenu preplácania cestovných nákladov pre funkcionárov klubu na akcie SKSJP a to z ceny cestovného lístka na 0,30€/km.

Žiadosť bola zamietnutá.

9.Žiadosť o úpravu chovateľského poriadku
Zuzana Mikolková požiadala výbor o úpravu chovateľského poriadku, aby sa bonitácie mohli zúčastniť aj psy a sučky, ktorým nestihlo prísť do termínu konania bonitácie výsledok hodnotenia DBK z komisie SPDD.

Žiadosť bola zamietnutá.

10.Žiadosť o finančný príspevok
Veronika Androvičová požiadala o vyplatenie finančného príspevku na animačný program pre deti Chlpáčikove dobrodružstvá počas Dogtrekkingu Gabčíkovým krajom vo výške 250€.

Žiadosť schválil predseda SKSJP.

11.Rôzne
Zuzana Mikolková žiada o zverejnenie všetkých uchovnených jedincov spoločne s bonitačným kódom na webovej stránke SKSJP.
Tiež urgovať zverejnenie chovateľských staníc a aktuálnych vrhov.

Nakoľko má klub veľa nových členov, navrhuje Zuzana Mikolková školenie pre začínajúcich chovateľov, aby sa vedeli zorientovať v povinnostiach uchovnenia, či získania chráneného názvu registrovaného chovu.

V Rajeckých Tepliciach, 12.06.2022

Zapísala Zuzana Mikolková

 

Výborová schôdza SKSJP 16.01.2022, Rajecké Teplice

Výborovú schôdzu otvoril predseda klubu Ondrej Šulka.
Prezenčná listina tvorí súčasť zápisnice.

Klubová výstava – výročná – 2022
termín 21.05.2022, rozhodca MVDr. Gabriela Ridarčíková
riaditeľ výstavy – Róbert Androvič
personál v kruhu – Petra Lučanová, Martin Šipkovský
výstavná kancelária – Monika Árvaiová
technické zabezpečenie – Zdenko Končok, Zuzana Mikolková, Ondrej Šulka
prihlasovanie spustené od 1.3.2022

Bonitácia
termín 21.5.2022, rozhodca Zuzana Mikolková, Martin Šipkovský
kruh 1 –  Róbert Androvič, Veronika Hreusová
kruh 2 – Lucia Bíliková, Jaroslav Fabián

Klubové poplatky
Výbor SKSJP schválil výšku poplatkov od 1.3.2022 nasledovne
– členské 30€
– zápisné 10€
– pripúšťacie povolenie 10€ (pre členov SKSJP 50% zľava)
– kontrola vrhu 140€ (pre členov SKSJP 50% zľava)

Doplnenie výboru SKSJP
Výbor SKSJP zvolil od 1.3.2022 do funkcie matrikára Veroniku Hreusovú
Výbor SKSJP zvolil od 1.3.2022 za člena dozornej rady Moniku Árvaiovú

Dogtrekking Gabčíkovým krajom 3.9.2022
v spolupráci s Jednotou Orel Česká Republika
miesto konania – kemp Slnečné Skaly, Rajecké Teplice
sprievodné akcie – turistika po okolí, animačný program pre deti Chlpáčikove dobrodružstvá
propozície čoskoro

Špeciálna výstava a Klubová výstava 2022
navrhovaný termín 17. a 18.9. 2022

V Rajeckých Tepliciach, 16.01.2022

Zapísala Zuzana Mikolková