Elektronická prihláška do klubu

/Elektronická prihláška do klubu
Elektronická prihláška do klubu 2018-06-06T07:55:15+00:00

Žiadam o prijatie za člena klubu a prehlasujem, že budem dodržiavať stanovy, predpisy a uznesenia orgánov klubu a SKJ.

Prihláška do klubu SKSJP