Špeciálna výstava Mošovce 21.10.2017

/, výstava/Špeciálna výstava Mošovce 21.10.2017

Špeciálna výstava Mošovce 21.10.2017

SLOVENSKÝ KLUB SEVERSKÝCH A JAPONSKÝCH PLEMIEN
ŠPECIÁLNA VÝSTAVA VÝSTAVA CAC/CAJC/VŠV/VŠVM/VŠVV

Mošovce 21.10.2017, autokemping Drienok
Akita, Aljašský malamut, Fínsky laponský pes, Grónsky pes, Hokkaido, Shiba, Sibírsky husky

Uzávierka prihlášok 6.10.2017

SPECIALITY SHOW CAC/CAJC/SW/SJW
Mošovce 21st October 2017, autokemping Drienok
Akita, Alaskan malamute, Greenland dog, Hokkaido, Lapinkoira, Shiba, Siberian husky

>>> online PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM <<<

>>> prihláška na stiahnutie/download paper entry form <<<

 >>> Výstavné poplatky <<<

Program klubovej výstavy:

8.00 – 09.00 Príjem psov / Entry of dogs
09.00 Otvorenie výstavy / Opening of the show
09.15 Posudzovanie v kruhoch / Judging of dogs
14.30 Záverečné súťaže / Final competitions

22.10.2017 od 10.00 BONITÁCIA

Delegovaný rozhodca / Judges

Richard KINSEY, UK
(Hanka BLATOŇOVÁ, CZ – bonitácia)

Veterinárne podmienky / Veterinary order

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou.

Dogs presented must have been vaccinated against Rabies, Distemper, Parvovirus and Hepatitis a minimum of 3 weeks prior to the show (proof shall be furnished). The vaccinations shall be valid for 12 months from the date of vaccination.

 Všeobecné ustanovenia / General conditions

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom v priebehu výstavy. Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu vrátiť prihlášku. Prijaté nebudú prihlášky neúplné, bez dokladu o zaplatení, doručené po uzávierke. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky budú použité na úhradu vzniknutých nákladov. Vystavovateľ ručí za všetky škody spôsobené jeho psom.

The show is organised according to the FCI and SKJ show regulations. Only dogs registered in a stud book recognized by the FCI can participate in the show. The exhibitor commits himself to pay the registration costs, even if he does not participate in the show, whatever the reason for his absence. If the show does not take place for reasons which are not due to the organiser, the registration fees will be used to cover the organisation expenses which would already have occurred and will be not refunded. The organiser has the right to refuse a dog in the show without giving any reason for his refusal. The organiser is not responsible for the damages caused by a dog.

Tituly a čakateľstvá

CAJC – čakateľstvo na  Slovenského  šampióna  krásy  mladých môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede mladých.
CAC – čakateľstvo na šampióna krásy SR môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej a šampiónov.
Reserve CAC (R.CAC) – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC.
Víťaz špeciálnej výstavy 2016 pes – do súťaže postupujú psy ocenené titulom V1 CAC.
Víťaz špeciálnej výstavy 2016 sučka – do súťaže postupujú sučky ocenené titulom V1 CAC.
Víťaz špeciálnej výstavy mladých 2016 – ocenenie získa pes a sučka ohodnotený známkou V1 CAJC.
Víťaz špeciálnej výstavy veteránov 2016 – ocenenie získa pes a sučka v triede veteránov ohodnotený známkou V1
BOJ – najlepší mladý jedinec, do súťaže nastupujú pes a sučka ohodnotený známkou V1 CAJC.
BOS – najlepší jedinec opačného pohlavia ako BOB
Víťaz plemena (BOB) – do súťaže postupujú víťazi špeciálnej výstavy.

Titles and Challenge Certificates

CAJC – Challenge to become the Slovak Junior Champion can be awarded to dogs and bitches rated as excellent 1 (Vyborny 1)   in the junior class.
CAC – Challenge to become the Slovak Beauty Champion can be awarded to dogs rated as excellent 1 (Vyborny 1) in the intermediate class,  open class and champion class.
Reserve CAC (R.CAC) – Challenge to become the Slovak Beauty Champion can be awarded to dogs rated as excellent second (Vyborny 2) in the intermediate class, the open class and the champion class, in case the CAC was awarded in the respective class.
Speciality Winner 2016 Dog – A Specialty Winner Dog shall be established after the completion of judgement of individual classes compromising all V1, CAC males from the Intermediate, Open and Champion Class.
Speciality Winner 2016 Bitch – A Specialty Winner Bitch shall be established after the completion of judgement of individual classes
Speciality Junior Winner 2016 – The title can be awarded to the winning dogs and bitches with the highest ratinig in the Junior Class – V1 CAJC
Speciality Veteran Winner 2016 – The title can be awarded to the winning dogs and bitches with the highest ratinig in the Veteran Class – V1
BOJ – Best of Juniors in breed
BOS – Best of opposite sex
Best of Breed (BOB) – After completion of judgement of all classes and sexes, the judge shall select the Best of Breed from the Speciality winners.

Súťaže

Junior handling – pre mladých vystavovateľov vo veku od 3 do 17 rokov. V súťaži sa hodnotí predovšetkým spôsob predvedenia psa a znalosti mladého vystavovateľa.
Najkrajší veterán – do súťaže postupujú psy a sučky všetkých plemien ocenené v triede veteránov známkou V1.
Najkrajší jedinec z triedy čestnej – do súťaže postupujú psy a sučky ocenené v triede čestnej známkou V1.
Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a sučku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na výstave.
Najkrajšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej troch jedincov z jednej chovateľskej stanice pochádzajúce najmenej z dvoch spojení, ktoré nemusia byť v majetku chovateľa.
BIS baby – do súťaže nastupujú psy a sučky ocenené v triede šteniat známkou VN1
Najkrajší dorast pes – do súťaže nastupujú psy všetkých plemien ocenené v triede dorastu známkou VN1
Najkrajší dorast sučka – do súťaže nastupujú sučky všetkých plemien ocenené v triede dorastu známkou VN1
BIS puppy – do súťaže postupuje Najkrajší dorast pes a Najkrajší dorastu sučka
Najkrajší mladý pes – do súťaže postupujú psy všetkých plemien, ktoré získali ocenenie CAJC.
Najkrajšia mladá sučka – do súťaže postupujú sučky všetkých plemien, ktoré získali ocenenie CAJC.
BIS Junior – do súťaže postupujú Najkrajší mladý pes a Najkrajšia mladá sučka
Víťaz výstavy BIS – do súťaže postupujú všetci Víťazi plemena – BOB.


Adresa / Adress:  

Ondrej Šulka, Kysucký Lieskovec 35, 023 34


e-mail: huskyslovakia@gmail.com, tel: +421 903 018 036

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s. Číslo účtu: 2660736004/1100

SWIFT kód: TATRSKBX.  IBAN SK06 1100 0000 0026 6073 6004.

SKSJP_SHOW_uprava

2017-08-22T12:28:21+00:00 august 22, 2017|bonitácia, výstava|