Slovakia Dog Cup

Home » organizačné » Slovakia Dog Cup

Comments Off
Slovakia Dog Cup

Slovakia Dog Cup


Vážení priatelia,

s radosťou si vám dovoľujeme oznámiť, že v rámci projektu Slovakia Dog Cup, sa podarilo úspešne použiť výstupy výsledkov z oboch používaných on-line systémov v rámci celoštátnych, národnej a medzinárodných výstav na Slovensku.

Sme veľmi radi, že projekt sa teší pozornosti našich i zahraničných vystavovateľov a verme, že bude jedným z obrázkov mozaiky rozvoja naše organizovanej kynológie.

Viac info na www.slovakiadogcup.sk

logo_slovakia_dog_cup