Zimný wight pulling v Zuberci 13.1.2017

Home » Zimný wight pulling v Zuberci 13.1.2017

Zimný wight pulling v Zuberci 13.1.2017

Category: Súťaž

WEIGHT PULLING
Zimný pretek
ZUBEREC 2018

Termín konania: 13.1.2018
¥ Miesto konania: Zuberec, v Múzeu oravskej dediny
Program: Piatok 12.1.2018 nepovinné tréningy.
Prezentácia v sobotu 13.1.2018 – od 11:00 do 12:30 hod.
Predpokladaný začiatok preteku o 13:00hod.
Kategórie: A psy do 28 kg, B psy nad 28kg,
D sučky do 23kg, E sučky nad 23 kg,
(Váženie psov bude vykonané pri prezentácii!!)
Absolútny víťaz:Pes a sučka, ktorý(á) potiahne najvyšší násobok vlastnej hmotnosti.
Štartovné: 10€ za prvého a 8€ za každého ďalšieho súťažného psa jedného majiteľa. Zahraniční pretekári platia pri prezentácii.
Prihlásenie priamo na akcií sa štartovné zvyšuje na 12€ za prvého psíka a za každého ďalšieho 10€ !!
V prípade uhradenia štartovného na účet, prosíme všetkých aby dali do poznámky „ meno – WP Zuberec“ a preukázať pri prezentácii doklad o zaplatení. – číslo účtu SK7302000000001311240559
Uzavierka: 10.1.2018 do 21:00hod.( prihlásenie na miesto, so zvýšeným štartovným. )

Všeobecné ustanovenia:
- Dĺžka trate 8 metrov, sanky , snehový podklad.
- Maximálne 8 pokusov + 1 opravný. Čas na jeden pokus – 90 sekúnd
- Súťaží sa podľa platných Weight pullingových pravidiel
- Občerstvenie zaistené v areáli pretekov
- Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu
Ubytovanie: Organizátor nezabezpečuje ubytovanie.
Veterinárne podmienky:
Pri prezentácii predložiť očkovací preukaz s platným očkovaním a veterinárnym atestom, nie starším ako 3 dni, alebo PET PASSPORT. Zahraniční účastníci musia mať PET PASSPORT.
Prihlášky: ONLINE
Kontakt: ŠK Severan, Ul. Obchodná 308, 055 61 Jaklovce
E-mail : janrichnavsky@zoznam.sk – sima.richnavska@gmail.com
Tel. Informácie: Ján Richnavský +421 905 370 964, www.severan.net

 

plaggat-zub-wp

More Items From Our Portfolio