Pes pre život, nie pre biznis…

Home » podporte » Pes pre život, nie pre biznis…

Comments Off
Pes pre život, nie pre biznis…

Pes pre život, nie pre biznis…


Webovú stránku Pes pre život, nie pre biznis…

venuje Slovenská kynologická jednota svojim členom a všetkým, pre ktorých je poctivosť a humánnosť v chove a držbe psa povýšená na jednu z najvyšších hodnôt.

Chceme podporiť tých, ktorí ku kynologickej činnosti pristupujú zodpovedne a s rešpektom nielen k jej odbornej stránke, ale aj s rešpektom k prírode, citu a láske, ktorú chovatelia svojej záľube venujú.

Aj takto chceme hovoriť a poukázať na chov psov s preukazom pôvodu, ktorého hlavným princípom je chov zdravých jedincov s vyrovnanými povahami, v súlade s ich oficiálnymi štandardami.

Spoznajte naše princípy prostredníctvom našich príbehov a názorov na tejto stránke.

Našou myšlienkou je priniesť príhody a osudy chovateľov, ale aj psích jedincov tak, aby sa stali zdrojom poučenia pre nás všetkých a zároveň poukázať na neduh, ktorý sa premnožil do pomaly nekontrolovateľných rozmerov – MNOŽITEĽSTVO.

Budeme radi, ak stránka bude rozrastať tak, aby bola zdrojom informácii a podporila poctivých chovateľov a majiteľov psov.

Navštívte našu stránku www.pesprezivot.sk a postavte sa spolu s name na stranu poctivej kynológia.

Pomôžte nám šíriť túto myšlienku.

Zverejnite baner s prelinkovaním na klubovej webovej stránke alebo na sránke svojej chovateľskej stanice.

ĎAKUJEME!

Za propagačnú komisiu

Viera Staviarska

Emily Múdra

Vlado Javorčík