Klubová výstava Mošovce 30.4.2016

/, výstava/Klubová výstava Mošovce 30.4.2016

Klubová výstava Mošovce 30.4.2016

SLOVENSKÝ KLUB SEVERSKÝCH A JAPONSKÝCH PLEMIEN

KLUBOVÁ VÝSTAVA CAC/CAJC/VŠV/VŠVM

banner

Mošovce 30.04.2016, autokemping Drienok
Akita, Aljašský malamut, Fínsky laponský pes, Grónsky pes, Hokkaido, Shiba, Sibírsky husky

Uzávierka prihlášok: 20.04.2016

>>> online PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM <<<

>>> prihláška na stiahnutie/download paper entry form <<<

CLUB SHOW CAC/CAJC/SW/SJW
Mošovce 30th April 2016, autokemping Drienok
Akita, Alaskan malamute, Lapinkoira, Greenland dog, Hokkaido, Shiba, Siberian husky

Entry deadline: 20.04.2016

>>> Výstavné poplatky <<<

Program klubovej výstavy 30.04.2016:

8.00 – 10.00 Príjem psov / Entry of dogs
10.00 Otvorenie výstavy / Opening of the show
10.10 Posudzovanie v kruhoch / Judging of dogs
15.00 Záverečné súťaže / Final competitions

30.04.2013 od 13.00 BONITÁCIA

Delegovaný rozhodca / Judge

Christine WATSON, CYP (AM, SH, AI, SI, HK, GP, FLP)
Shaun WATSON, CYP (bonitácia)

Veterinárne podmienky / Veterinary order

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Dogs presented must have been vaccinated against Rabies, Distemper, Parvovirus and Hepatitis a minimum of 3 weeks prior to the show (proof shall be furnished). The vaccinations shall be valid for 12 months from the date of vaccination.

 Všeobecné ustanovenia / General conditions

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Dovezené jedince vo vlastníctve slovenských vystavovateľov musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom v priebehu výstavy. Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu vrátiť prihlášku. Prijaté nebudú prihlášky neúplné, bez dokladu o zaplatení, doručené po uzávierke. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky budú použité na úhradu vzniknutých nákladov. Vystavovateľ ručí za všetky škody spôsobené jeho psom.

The show is organised according to the FCI and SKJ show regulations. Only dogs registered in a stud book recognized by the FCI can participate in the show. The exhibitor commits himself to pay the registration costs, even if he does not participate in the show, whatever the reason for his absence. If the show does not take place for reasons which are not due to the organiser, the registration fees will be used to cover the organisation expenses which would already have occurred and will be not refunded. The organiser has the right to refuse a dog in the show without giving any reason for his refusal. The organiser is not responsible for the damages caused by a dog.

Tituly a čakateľstvá

CAJC – čakateľstvo na  Slovenského  šampióna  krásy  mladých môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede mladých. CAC – čakateľstvo na šampióna krásy SR môžu získať psy a sučky ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej a šampiónov. Reserve CAC (R.CAC) – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC. Klubový víťaz pes – do súťaže postupujú psy ocenené titulom CAC. Klubový víťaz suka – do súťaže postupujú sučky ocenené titulom CAC. Klubový víťaz  mladých – ocenenie získa pes a sučka ohodnotený známkou V1 CAJC, Klubový víťaz veteránov-ocenenie získa pes a suka ohodnotení známkou V:1 v triede veteránov.. Víťaz plemena (BOB) – do súťaže postupujú kluboví víťazi, kluboví víťazi mladých a  veteránov. Najkrajší jedinec opačného pohlavia (BOS) Do súťaže nastupujú jedince opačného pohlavia ako je BOB, ktorým bol udelený titul Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz a víťaz triedy veteránov.  Tento titul môže získať najlepší jedinec pohlavia v ktorom nebol udelený titul Víťaz plemena (BOB))

Titles and Challenge Certificates

CAJC – Challenge to become the Slovak Junior Champion can be awarded to dogs and bitches rated as excellent 1 (Vyborny 1)   in the junior class. CAC – Challenge to become the Slovak Beauty Champion can be awarded to dogs rated as excellent 1 (Vyborny 1) in the intermediate class,  open class and champion class. Reserve CAC (R.CAC) – Challenge to become the Slovak Beauty Champion can be awarded to dogs rated as excellent second (Vyborny 2) in the intermediate class, the open class and the champion class, in case the CAC was awarded in the respective class. Club Winner Dog – A Club Winner Dog shall be established after the completion of judgement of individual classes compromising all V1, CAC males from the Intermediate, Open and Champion Class. Club Winner Bitch – A Club Winner Bitch shall be established after the completion of judgement of individual classes Club Junior Winner – The title “ Club Junior Winner ” can be awarded to the winning dogs and bitches with the highest rating compromising all V1, CAC females from the Intermediate, Open and Champion Class in the Junior Class – V1 CAJC Best of Breed (BOB) – After completion of judgement of all classes and sexes, the judge shall select the Best of Breed from the Club winners and Veteran Winner

Súťaže

Junior handling – pre mladých vystavovateľov vo veku od 3 do 17 rokov. V súťaži sa hodnotí predovšetkým spôsob predvedenia psa a znalosti mladého vystavovateľa. Najkrajší veterán – do súťaže postupujú psy a sučky všetkých plemien ocenené v triede veteránov známkou V1. Najkrajší jedinec z triedy čestnej – do súťaže postupujú psy a sučky ocenené v triede čestnej známkou V1. Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a sučku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na výstave. Najkrajšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej troch jedincov z jednej chovateľskej stanice pochádzajúce najmenej z dvoch spojení, ktoré nemusia byť v majetku chovateľa. BIS baby – do súťaže nastupujú psy a sučky ocenené v triede šteniat známkou VN Najkrajší dorast pes – do súťaže nastupujú psy všetkých plemien ocenené v triede dorastu známkou VN Najkrajší dorast sučka – do súťaže nastupujú sučky všetkých plemien ocenené v triede dorastu známkou VN BIS puppy – do súťaže postupuje Najkrajší dorast pes a Najkrajší dorastu sučka Najkrajší mladý pes – do súťaže postupujú psy všetkých plemien, ktoré získali ocenenie CAJC. Najkrajšia mladá sučka – do súťaže postupujú sučky všetkých plemien, ktoré získali ocenenie CAJC. BIS Junior – do súťaže postupujú Najkrajší mladý pes a Najkrajšia mladá sučka Víťaz výstavy BIS – do súťaže postupujú všetci Víťazi plemena – BOB. KU KAŽDEJ PRIHLÁŠKE TREBA PRILOŽIŤ FOTOKÓPIU PREUKAZU O PÔVODE PSA A DOKLAD O ZAPLATENÍ !!! PRIHLÁŠKY NIE JE NUTNÉ POSIELAŤ DOPORUČENE!!!

PLEASE ATTACH TO YOUR APPLICATION FORM A PHOTOCOPY OF PEDIGREE AND A PHOTOCOPY OF CONFIRMATION OF PAYMENT.


Adresa / Adress:  Ondrej Šulka, Kysucký Lieskovec 35, 023 34

                       e-mail: huskyslovakia@gmail.com  tel: +421 903 666 500

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
Číslo účtu: 2660736004/1100

SWIFT kód: TATRSKBX.  IBAN SK06 1100 0000 0026 6073 6004.

2016-04-19T16:49:17+00:00 február 23, 2016|bonitácia, výstava|